Team

Subscribe for Newsletter

“Ukrainian Prism” Team

Hennadiy Maksak
Olga Chyzhova
Sergiy Gerasymchuk
Hanna Shelest
Yaroslav Chornogor
Mykhailo Drapak
Maryna Iaroshevych
Oleksandr Kraiev
Nadiia Bureiko
Yurii Vdovenko
Mariia Koval-Honchar
Yuliya Kazdobina
Andriy Chubyk
Iuliia Serbina
Nataliya Shevchenko
Viktoriia Kravchyk
Eugen Romanenko
Olena Muraviova
Ivan Fechko
Anastasiia Kosenko
Anatolii Chernysh
Pavlo Rad
Olha Vorozhbyt
Nataliya Butyrska
Yehor Valiarenko

Board

Oleksiy Krysenko
Maryna Vorotnyuk