Team

Subscribe for Newsletter

“Ukrainian Prism” Team

Hennadiy Maksak
Olga Chyzhova
Sergiy Gerasymchuk
Yurii Vdovenko
Yaroslav Chornogor
Hanna Shelest
Nadiia Koval
Andriy Chubyk
Yuliia Kurnyshova
Marina Iaroshevych
Iuliia Serbina
Oleksiy Krysenko
Svitlana Gootsal
Maryna Vorotnyuk
Mariia Koval
Nadiia Bureiko

Advisory Council

Stephan Meuser
Hanna Hopko
Andriy Veseloskyi
Wojciech Konończuk

Associate Experts

Polina Synovets
Oleh Hychka
Ivan Us
Nataliya Shevchenko
Olena Snigyr
Oleg Chabala
Oleksandr Sushchenko
Vitalii Martyniuk
Maryana Kuzio
Victoria Vdovychenko