Team

Subscribe for Newsletter

“Ukrainian Prism” Team

Hennadiy Maksak
Olga Chyzhova
Sergiy Gerasymchuk
Hanna Shelest
Tetiana Zosymenko
Maryna Iaroshevych
Nadiia Bureiko
Maksym Khylko
Yurii Vdovenko
Nadiia Koval
Andriy Chubyk
Iuliia Serbina
Mariia Koval
Victoria Vdovychenko
Nataliya Shevchenko
Ivan Us
Eugen Romanenko
Oleksandr Kraiev
Mykhailo Drapak
Vitalii Terebylo
Olena Muraviova

Board

Oleksiy Krysenko
Maryna Vorotnyuk
Yaroslav Chornogor